Beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde vertaling?

Köster Vertaalservice Duits biedt u ook beëdigde vertalingen. De vertaling wordt dan voorzien van een officiële verklaring van de vertaler, gewaarmerkt door diens handtekening en stempel. De vertaling wordt aan het originele document gehecht, of een gewaarmerkte kopie daarvan.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Met name wanneer u een vertaling van een document nodig heeft voor juridische procedures of overheidsinstanties, moet deze vertaling mogelijk beëdigd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notariële akten, trouwakten, diploma’s, contracten, uittreksels enzovoorts.

 

Niet elk juridisch document hoeft per definitie beëdigd vertaald te worden. Als u twijfelt, vraag dan voor de zekerheid bij de instantie die om het document vraagt na of u écht een beëdigde vertaling nodig hebt. 

Wet beëdigde tolken en vertalers (WBTV)

Uitsluitend vertalers die officieel voor een Nederlandse rechtbank zijn beëdigd, zijn bij wet gerechtigd een vertaling te leveren waarvoor een beëdiging is vereist. Dit is vastgelegd in de Wet beëdigde tolken en vertalers (WBTV). Beëdigde vertalers kunt u vinden in het Register beëdigde tolken en vertalers RBTV.

 

Aan beëdigde vertalers worden strenge eisen gesteld op het gebied van opleiding en nascholing. Om zijn of haar
registratie te behouden dient een beëdigde vertaler elke vijf jaar een minimum aantal PE-punten (permanente educatiepunten) te behalen via een door Bureau WBTV
geaccrediteerd opleidingsinstituut.

Contact

Köster Vertaalservice Duits
Otto Cluivinglaan 11
9766 PB Eelderwolde

Tel.: +31 (0)6 – 5160 4534

info@kostervertaalserviceduits.nl